Når du driver en institution, er det væsentligt, at du altid har den fornødne arbejdskraft ved hånden. Det kan dog være vanskeligt, hvis der er en medarbejder, der er syg eller er nødt til at tage en fridag. Løsningen er et fast vikarteam, der kan træde til, når der er mangel på arbejdskraft.

I børnehaver, fritidsordninger, plejehjem og lignende institutioner er det vigtigt, at der altid er den fornødne arbejdskraft, da det er en forudsætning for succes. Hvis der er mangel på medarbejdere, kan et fast vikarteam være en god løsning.

Det stiller dog krav til vikarerne, da der ikke blot er tale om arbejdsopgaver, som alle og enhver har mulighed for at tage sig af. Derfor er det vigtigt, at det er vikarer med de rette forudsætninger, der bliver tilkaldt.

Løsningen er et pædagogisk vikarbureau

Der findes mange forskellige vikarbureauer, men det er ikke alle, der kan dække det pædagogiske område. Derfor er det væsentligt, at der er tale om et specialiseret, pædagogisk vikarbureau, som har de rette kandidater at stille til rådighed.

Altidvikar.dk er et eksempel på et vikarbureau med fast forankring i de pædagogiske felt. Vikarbureauet løser opgaver på hele Sjælland indenfor både det pædagogiske og psykiatriske felt, og her finder du altid den rigtige vikar til din opgave.

Vikarbureauet gør meget ud af rekruttering, oplæring og opfølgning med kunden, hvilket har resulteret i, at der altid er en kompetent vikar i nærheden indenfor solistopgaver, skærmning, Low Arousal og en lang række andre opgaver indenfor pædagogik og psykologi.

Pris og kvalitet hænger ikke altid sammen

Selvom her er tale om et specialiseret vikarbureau indenfor det pædagogiske felt, får du en konkurrencedygtig pris, samtidig med at bureauet er blandt dem, der lønner sine vikarer højest. Overskuddet kommer af mange solgte vagter, hvilket vidner om, at her er tale om et vikarbureau, som har styr på sin service.

Alle vikarer, du kan hyre gennem Altid Vikar, har været i felten og bevise deres værd. De er blevet anbefalet af kollegaer, hvilket betyder, at der altid er en personlig anbefaling bag den kandidat, du får ud til en opgave. Det er din sikkerhed for, at intet er overladt til tilfældighederne.

Flere af vikarerne har desuden været længere tid hos kunden end dem, der er fastansatte. Det betyder, at du udelukkende vil opleve nye ansigter, såfremt du har brug for flere hænder til arbejdet.

Besvar